Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

'Οτι είναι αληθινό /επιστρέφει

Πυρπολώ τις θύμισες ...
Κουρσεύω τα φιλιά που έμειναν αταξίδευτα /στις άκρες των χειλιών .
Μα, πάλι κάτι περισσεύει κι υπομένει .
Δεν στερεύει ποτέ η αναζήτηση 
Να ξαποστάσω /να ''κουρνιάσω'' /να ξεχαστώ..
Ξέρω πως :ότι είναι αληθινό επιστρέφει (M.Λαμπράκη)
 Οπως αναφέρει ο Νίκος Καρούζος :Νὰ 
γυρίζεις — αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα -—