Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

'Οτι είναι αληθινό /επιστρέφει

Στον κυκλώνα της αθόρυβης αναζήτησης /δυνητικά περιστρέφομαι.
Τεμαχίζω το χρόνο .
Πυρπολώ τις θύμισες ...
Κουρσεύω τα φιλιά που έμειναν αταξίδευτα /στις άκρες των χειλιών .
Μα, πάλι κάτι περισσεύει κι υπομένει .
Δεν στερεύει ποτέ η αναζήτηση 
Να ξαποστάσω /να ''κουρνιάσω'' /να ξεχαστώ..
Ξέρω πως :ότι είναι αληθινό επιστρέφει (M.Λαμπράκη)
 Οπως αναφέρει ο Νίκος Καρούζος :Νὰ
γυρίζεις — αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα -—


Τὰ πουλιὰ δέλεαρ τοῦ Θεοῦ
(ἀποσπάσματα «Διαλόγων»)-Νίκος Καρούζος

1
Νὰ γυρίζεις — αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα -—
μὲ κουρελιασμένα μάτια
μὲ φλογωμένους κροτάφους ἀπ᾿ τὴν πτώση
νὰ γυρίζεις
στὴν καλὴ πλευρά σου.
Πεσμένος αἰσθάνεσαι
τὴν κόλαση ποὺ εἶναι ἡ αἰτιότητα
τὸ στῆθος ὡσὰν συστατικὸ τοῦ ἀέρα
τὰ βήματα χωρὶς προοπτική.
Κι ὅμως στὴ χειμωνιάτικη γωνία ὁ καστανᾶς
περιβάλλεται ἀπὸ σένα.
Κόψε ἕνα τραγούδι ἀπ᾿ τ᾿ ἄνθη
μὲ δάχτυλα νοσταλγικά.
Νὰ γυρίζεις — αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα.2
Θὰ περάσουν ἀποπάνω μας ὅλοι οἱ τροχοὶ
στὸ τέλος
τὰ ἴδια τὰ ὄνειρά μας θὰ μᾶς σώσουν.
Ἀγάπη μεῖνε στὴν καρδιὰ —
αὐτὸς ἂς εἶναι ὁ κανὼν τοῦ τραγουδιοῦ σου.
Μὲ τὴν ἀγάπη
Θὰ σηκώσουμε τὴν ἀπελπισία μας
Ἀπ᾿ τὸ ἀμπάρι τοῦ κορμιοῦ.
Δὲν εἶναι φορτίο γιὰ τὴ χώρα τῶν ἀγγέλων
ἡ ἀπελπισία.
Καὶ προπαντὸς
ἂς μὴν ἀφήσουμε τὴν ἀγάπη
νὰ συνωστίζεται μὲ τόσα αἰσθήματα…

http://pyroessa-alterego.blogspot.gr/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...